Publisert

Verdens miljødag

Fredag 5. juni er verdens miljødag, en dag som har blitt markert hvert år siden 1972. Denne dagen ble etablert for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål, og behovet for en slik dag har ikke blitt noe mindre siden da.

Det er FNs miljøprogram som har ansvaret for markeringen av dagen, som gjøres i samarbeid med et nytt land eller en by hvert år. I 2020 er det Colombia som er vertsland for hovedmarkeringen av Verdens miljødag, da temaet som blir belyst i år rammer spesielt dette landet. Samtidig blir alle land, byer og lokalsamfunn oppfordret til å markere dagen der de er.

Årets tema er biologisk mangfold. Det oppfordres til å tenke igjennom hvordan dagens samfunn og økonomiske systemer påvirker naturen og alt som lever i den – inkludert oss selv.

Hvorfor er biologisk mangfold så viktig?

Nærmere en million plante- og dyrearter står i fare for å bli utryddet, og de fem største årsakene skyldes menneskelig aktivitet. Vårt store behov for mat og overutnyttelse av ressurser fører blant annet til avskoging og ødeleggelse av mye natur der artene trives, samt at klimaendringer og forurensning spiller en stor rolle.

Et bærekraftig naturmangfold er selve livsgrunnlaget for mennesker på jorden.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

For å forebygge tap av biodiversitet og artsmangfold er vi nødt til å endre våre forbruksvaner, våre produksjonsvaner og hvordan vi beskytter naturen.

Hva kan du som enkeltindivid gjøre?

Det er ikke så lett å tenke at én person kan ha påvirkning på markeringen av Verdens miljødag. Men alle kan spille en rolle for å bekjempe tap av artsmangfold. Som enkeltindivider bør vi tenke gjennom hvordan våre forbruksvaner påvirker naturen, og hvordan vi kan bidra for å hindre videre ødeleggelser av den.

Noen hverdagstips er å tenke gjennom kjøpene dine og bli bevisst på egne forbruksvaner. Kast mindre mat. Kjøp lokalproduserte matvarer. Unngå mest mulig engangsprodukter. Ta med deg handlepose når du skal i butikken. Resirkuler så mye du kan. Bytt til mer miljøvennlige renholdsprodukter.

ENJO er opptatt av miljøet, og streber kontinuerlig etter en nullavfallsprosess. Stoff til overs under produksjon blir resirkulert eller oppsirkulert. Gamle fibre blir blant annet brukt til isolasjon eller fyll i bilseter.

Ved rengjøring med ENJO sparer du opp til 90% av såpeforbruket og skåner dermed naturen for ekstremt mye kjemikalier og ikke minst plastavfall som man ellers ville brukt ved tradisjonell rengjøring.

Du kan lese mer om hvorfor ENJO er den reneste renholdsmetoden her. 

Plastforurensning har blitt tidoblet siden 1980

Miljødagen oppfordrer oss til å løfte blikket, men husk å ta med målene inn i hverdagen og ha fokus på miljøet hver eneste dag! Små ting kan gjøre en stor forskjell.

Les mer om Verdens miljødag her.